Podotherapeutische zolen in werkschoenen

Gecertificeerde zolen voor in werkschoenen

Indien je veiligheidsschoenen draagt en podotherapeutische zolen nodig hebt is het belangrijk dat deze zolen aan bepaalde eisen voldoen.

In Europa zijn er richtlijnen opgesteld voor veiligheidsschoenen. Hierin is bepaald waaraan veiligheidsschoenen moeten voldoen. Wanneer je de originele inlegzool van de veiligheidsschoen vervangt, verander je daarmee bepaalde eigenschappen van de schoen. De schoen voldoet dan niet meer aan de eisen. Hierdoor ontstaat een aansprakelijkheidsrisico voor zowel de werknemer als de werkgever bij een ongeval. Het is daarom belangrijk dat de podotherapeutische zolen en werkschoenen op elkaar afgestemd zijn, zodat het veiligheidscertificaat behouden blijft.

Oplossing

Bij Podotherapie Avante is het mogelijk om gecertificeerde podotherapeutische zolen aan te laten meten.

Hierbij worden de podotherapeutische zolen vervaardigd volgens de vastgestelde richtlijn, conform de Europese norm EN-ISO 20345 (EN345).

De zolen zijn antistatisch en hebben voldoende ruimte tussen de tenen en de veiligheidsneus van de schoen.