Algemene voorwaarden

Opleiding

Wanneer u zich laat behandelen door één van onze therapeuten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om Podotherapie Avante te vergoeden voor haar geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

1. Facturering gebeurt rechtstreeks aan de zorgverzekeraar, u ontvangt een restnota van Famed indien de behandeling niet volledig wordt vergoed. M.u.v. enkele zorgverzekeraars waarbij wij niet rechtstreeks kunnen declareren, de patiënt ontvangt de totale nota en dient deze zelf in bij de zorgverzekeraar.
2. Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.
3. Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.
4. Mondelinge of schriftelijke toestemming na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het behandelplan en het vervaardigen van een therapeutisch hulpmiddel of hulpmiddelen is bindend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.
5. U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie met betrekking tot vergoedingen van zorgverzekeringen, omdat wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
6. Te laat komen betekent – zeker in drukke tijden – een nieuwe afspraak maken. Als het niet zo druk is en ons werkschema laat het toe, proberen wij u alsnog te helpen.
7. Mochten er klachten zijn dan dient u deze allereerst met de behandelend podotherapeut te bespreken en zal er naar een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen de klachten verder behandeld worden door de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.
8. Famed hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Wij behouden ons het recht voor om wanneer u in gebreke van betaling blijft incassomaatregelen te nemen, hiervoor schakelen wij een externe partij in.

Garantie

Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. De zolen, slippers, sloffen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van deze hulpmiddelen binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.